Święto poezji w Żarnowie

Dodano: niedziela, 03 kwietnia 2011

  W piątek 11 marca 2011 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbył się finał XV Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie” organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Urząd Gminy i Gminną Bibliotekę Publiczną w Żarnowie. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opoczyńskiego, którzy pod przewodnictwem swych nauczycieli przygotowali po dwa utwory poetyckie, sławiące piękno krajobrazu ojczystego. Finał przeglądu poprzedziły eliminacje szkolne, których celem było wyłonienie po dwóch najlepszych wykonawców z każdej kategorii wiekowej. Sześcioosobowe jury pod przewodnictwem Marzeny Michałowskiej – Kowalik dokonało oceny prezentacji i wyłoniło najlepszych recytatorów.
W kategorii klas I-III szkół podstawowych I miejsce uzyskała Dominika Karpińska (SP w Żarnowie), a II i III miejsca zajęły Zuzanna Biegała i Milena Rzeźnik (obie z SP w Paradyżu). W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych I miejsce zdobyła Aleksandra Szczepocka (SP w Żarnowie), II miejsce uzyskała Julia Cuper (SP w Białaczowie), a na III miejscu sklasyfikowano Kingę Świerczyńską (SP w Klewie). W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych I miejsce zdobyła Anna Zielińska (Gimnazjum w Białaczowie), II miejsce – Iwona Mularczyk (Gimnazjum w Żarnowie), a III miejsce uzyskała Patrycja Nowicka  (Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie). Jury przyznało także po 2 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Nagrody książkowe ufundowali Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, a wręczali je wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki i wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie – Maria Morawska. Z uwagi na jubileuszowy charakter przeglądu nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy, a laureaci dodatkowo pamiątkowe dyplomy. Została również wręczona nagroda specjalna Prezesa Oddziału PTTK w Żarnowie, która przypadła Dominice Karpińskiej. Wyjątkową rangę przeglądu podkreśliło wystąpienie Grażyny Szafińskiej, która zaprezentowała wszystkim zgromadzonym okolicznościowy referat „Konkursy krasomówcze i przeglądy poezji elementem kształtowania pięknej polszczyzny”.
W składzie jury oprócz przewodniczącej Marzeny Michałowskiej-Kowalik, zasiadali: kierownik GBP w Żarnowie – Ewa Borończyk, nauczycielki  języka polskiego Grażyna Doniec i Krystyna Nojek, przedstawicielka Urzędu Gminy w Żarnowie Monika Kurzyk i były dyrektor SP w Żarnowie Waldemar Pasula. Dodać należy, iż przegląd znakomicie prowadziły uczennice Karolina Kania i Karolina Kowalczyk, a na widowni zasiadło wielu miłośników poezji, wśród których byli również rodzice występujących na scenie uczniów.