Uroczyste oddanie do użytku Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach

Dodano: poniedziałek, 25 marca 2013

Od dawna nie było takiego rozmachu inwestycyjnego na terenie gminy Żarnów. W Niemojowicach oddano Dom Pomocy Społecznej, największą inwestycję w najnowszej historii powiatu opoczyńskiego, której wartość wyniosła 9 mln 140 tys. złotych. Przypomnijmy, w latach 2010-2012 trwała intensywna budowa nowoczesnego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach. Inwestorem był Powiat Opoczyński. Mimo, iż była to inwestycja powiatowa, to realizowana była ze znaczącym udziałem finansowym Gminy Żarnów, bez którego nie można było niczego rozpocząć. Gmina zakupiła atrakcyjną działkę na ten cel od prywatnych właścicieli i przekazała władzom powiatu na potrzeby wybudowania nowego obiektu na naszym terenie. Gmina Żarnów zobowiązała się również do doprowadzenia wszystkich mediów (w tym sieci kanalizacyjnej) do budynku. Przetarg na tę inwestycję został rozstrzygnięty w końcu 2010 roku, a budowę zlecono Przedsiębiorstwu Remontowo- Budowlanemu „Zawisza” Sp. z o.o. z Radomia, a także podwykonawcom z innych firm (w tym Zakładowi Budowlano – Usługowemu Best s.c. z Opoczna, którego właścicielem był ś.p. Wiesław Leśniewski). Przetarg zakładał, iż nowy obiekt miał powstać w ciągu 20 miesięcy. Roboty zrealizowano w terminie. W wyniku odbiorów technicznych stwierdzono, iż budynek spełnia wszelkie wymagane standardy europejskie i jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

 

Na zaproszenie starosty opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego i dyrektor DPS Renaty Koneckiej w dniu 3 grudnia 2012 roku do Niemojowic przybyło wielu znamienitych gości, wśród których byli duchowni, politycy, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i działacze społeczni. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Żarnów. Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie imponującego wielkością obiektu. Uroczystość rozpoczęła się w pięknej kaplicy, zorganizowanej dla pensjonariuszy. Obiekt poświęcił Ordynariusz Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. poseł na Sejm RP Robert Telus, wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie Marek Ksyta, starosta Jan Wieruszewski oraz dyrektor DPS Renata Konecka. Uroczystość zakończył występ zespołu folklorystycznego „Tramblanka” z Opoczna. Bp Henryk Tomasik powiedział, iż jest ogromna potrzeba budowania tego typu obiektów, bo nasze społeczeństwo starzeje się. Wszyscy odczuwamy potrzebę otoczenia opieką ludzi starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Taki dom spełnia funkcję domu rodzinnego i jest szansa, że tutaj osoby wymagające opieki znajdą dobre serce, życzliwą dłoń i odpowiednią atmosferę. Warto podkreślić, iż osoby starsze i niepełnosprawne są pod szczególną opieką władz samorządowych, które podejmują wiele działań mających na celu poprawę sytuacji osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Czasami trudne i niesprzyjające relacje w rodzinie powodują, że ludzie muszą korzystać z tego typu placówek.

Do Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zostali przeniesieni pensjonariusze DPS-u z Białaczowa, który od 1952 roku mieścił się w tamtejszym zabytkowym kompleksie pałacowym Małachowskich. Panujące tam trudne warunki mieszkaniowe i brak przystosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych sprawiły, że podjęto decyzję o wybudowaniu nowego obiektu. Remont i przystosowanie do odpowiednich standardów białaczowskiego pałacu, przekraczałyby koszt budowy nowego budynku. DPS pierwotnie miał powstać w Białaczowie, jednak splot korzystnych dla nas okoliczności sprawił, że wzniesiono go w Gminie Żarnów, właśnie w Niemojowicach (na południowym krańcu lasów białaczowskich).

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Jest przeznaczony do zamieszkania dla 99 dorosłych pensjonariuszy zakwaterowanych w pokojach 1- 2- i 3- osobowych wyposażonych w łazienki. Docelowo zatrudnienie w nim znajdzie nawet 70 osób. Obiekt został w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest podzielony na strefę ogólną administracyjną o powierzchni 272 m2, socjalną (110 m2), gospodarczą (210 m2), w której jest m.in. pralnia, suszarnia, boksy garażowe, pomieszczenia magazynowe, a także mieszkalną o imponującej powierzchni 1835 m2. Całość uzupełnia tzw. zespół żywieniowy (355 m2), którego głównym zadaniem jest przygotowywanie oraz wydawanie 4 posiłków dziennie dla około 150 osób, jak również świadczenie usług gastronomicznych. W obiekcie powstały trzy pokoje pobytu dziennego z aneksem kuchennym w różnych częściach domu, dwa pokoje gościnne dla rodzin odwiedzających pensjonariuszy, miejsca rekreacji, gabinety lekarskie, a także liczne pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji. Zorganizowano również kaplicę, nad którą opiekę duszpasterską sprawują księża z parafii św. Mikołaja w Żarnowie. Niedzielna Msza święta odbywa się o godz. 14.00. Dyrektorem DPS-u jest Renata Konecka, główną księgową – Grażyna Mamrot, a kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego – Marzena Grzesińska. Warto podkreślić, iż Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie podjęło inicjatywę organizowania życia kulturalnego w nowej placówce. Już kilkukrotnie młodzież prezentowała pensjonariuszom występy artystyczne. Podobne działania realizuje Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie.

Dzięki nowemu Domowi Pomocy Społecznej w Niemojowicach, Nasza Gmina stała się bardziej rozpoznawalna w regionie i w kraju. Bez wątpienia, obiekt jest jedną z najpiękniejszych wizytówek Gminy Żarnów.