Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej”

Dodano: niedziela, 30 listopada 2014

W dniu 27 listopada 2014 roku w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie odbyło się uroczyste spotkanie integracyjno – mikołajkowe podsumowujące zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w 2014 roku.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Żarnów – Krzysztof Nawrocki, Sekretarz Gminy – Bogdan Kubiszewski, Skarbnik Gminy – Edyta Belica, Kierownik referatu organizacyjno – społecznego – Elżbieta Przybył, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie – Maria Grzybowska, Dyrektor Gimnazjum w Żarnowie – Bogusława Wiaderna, Wicedyrektor Gimnazjum w Żarnowie – Barbara Kantor, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Ewa Borończyk, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – Marcin Baranowski, a także radni Gminy Żarnów, uczestniczki projektu oraz pracownicy Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowani w realizację projektu. Wszystkich przybyłych gości przywitała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie, a jednocześnie koordynator projektu – Małgorzata Pietruszka. Następnie w krótkiej i ciekawej prezentacji multimedialnej przybliżyła założenia i cele projektu oraz przedstawiła jego szczegółową realizację w ciągu całego roku.

Wójt Gminy Żarnów – Krzysztof Nawrocki oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Małgorzata Pietruszka uroczyście wręczyli uczestniczkom projektu drobne upominki będące formą podziękowania za wytrwałość i wzajemną współpracę. Wójt podziękował uczestnikom za udział w projekcie, pogratulował zdobytej wiedzy oraz nowych umiejętności i doświadczeń. Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowania działań, jakie miały miejsce podczas realizacji projektu w okresie od stycznia do grudnia 2014 r., ale także było zwieńczeniem całorocznej pracy uczestników projektu i pracowników Ośrodka. Miłym akcentem na zakończenie spotkania był wspólny poczęstunek w postaci cateringu przygotowany przez Karczmę Piwniczną w Opocznie. W miłej i przyjemnej atmosferze uczestnicy spotkania degustowali przyrządzone przystawki oraz potrawy.

Kliknij, aby powiększyć…