Ważna wiadomość dla wszystkich hodowców zwierząt w Gminie Żarnów

Dodano: poniedziałek, 30 lipca 2012

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie przypomina, iż hodowcy bydła, owiec i kóz są zobligowani do natychmiastowego powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie o każdym przypadku padnięcia bydła, owcy lub kozy bez względu na jej wiek.

 

Wiadomość można przekazywać osobiście, telefonicznie lub pisemnie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie

ul. Staromiejska 35

26-300 Opoczno

tel./fax 44 755 – 23 – 14

 

lub pocztą elektroniczną na adres: opoczno.piw@wetgiw.gov.pl

Zgłoszenia należy dokonać wg załączonego wzoru:

Rejestr zgłoszeń padłego przeżuwacza

 

podając następujące dane:

– imię i nazwisko osoby zgłaszającej;

– adres osoby zgłaszającej;

– imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia padłego;

– adres gospodarstwa;

– ilość sztuk przeżuwaczy w gospodarstwie i rodzaj (mleczne, opasowe, inne);

– dane identyfikacyjne padłej sztuki (gatunek, numer kolczyka lub tatuażu, data urodzenia, płeć);

– datę i godzinę padnięcia;

– przyczynę padnięcia, jeżeli została ustalona (w załączeniu wzór rejestru zgłoszeń padłego bydła)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie