Ważne dla mieszkańców! Informacje dotyczące podatku od środków transportu w 2023 roku

Dodano: wtorek, 24 stycznia 2023

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów! Poniżej prezentujemy ważne informacje dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące nowych stawek podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2023 roku…

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 oraz poz. 1512), Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Roczne stawki podatku od środków transportu nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych, przewidzianych na dany rok podatkowy, które zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 1 sierpnia 2022r. poz. 731) oraz nie mogą być niższe niż te określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 12 października 2022r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023r (M.P. z dnia 21 października 2022r. poz. 1001).

Stawki maksymalne podatku od środków transportu wzrastały corocznie średnio o ok. 4%. W 2021 roku o 3,9% w porównaniu do roku 2020, w 2022 roku wzrosły o 3,6% w porównaniu do roku 2021, a z kolei w 2023 roku w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 11,8%. W związku z powyższym w Gminie Żarnów w 2023 r. stawki będą wyższe o 12% wysokości stawki lokalnej z roku 2022.

W załączeniu – uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu, które będą miały zastosowanie do wymiaru podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Mapa Gminy Żarnów