Wędrówka „Brzegiem Pilicy”

Dodano: czwartek, 29 maja 2008

Walory krajoznawczo-przyrodnicze powiatu tomaszowskiego mogła podziwiać około 150 osobowa grupa turystów ze szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wędrująca 24 maja 2008 roku trasą XI Rajdu „Brzegiem Pilicy”. Impreza organizowana jest od 1998 roku przez Odzdział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza a ostatnio ze Skansenem Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Tym razem 6 kilometrowa trasa przejścia pieszego wiodła ze Smardzewic prze Białą Górę, Małe Groty i rezerwat „Niebieskie Źródła” do Skansenu  Rzeki Pilicy, gdzie odbyło się zakończenie rajdu. Na starcie stawiło się 10 drużyn reprezentujących: Aleksandrów, Białaczów. Dąbrowę nad Czarną, Klew, Miedzną Drewnianą,Skotniki,Wolę Krzysztoporską i Żarnów.

Wyruszono od Smardzewic wsi znanej od XV wieku i będącej niegdyś własnością biskupów kujawskich. Najciekawszym zabytkiem jest kościół i klasztor św. Anny z obrazem patronki będący przedmiotem adoracji pielgrzymów. Motywy kościoła św. Anny i starego młyna przeniesionego znad Luciąży do skansenu w Tomaszowie Mazowieckim to elementy pamiątkowego znaczka rajdowego dla uczestników.

Tuż za Smardzewicami po obu stronach drogi widoczne są wyrobiska kopalni piasku kwarcowego  „Biała Góra” służącego do produkcji szkła okiennego, gospodarczego i kryształu, jak również do tynków mineralnych i mozaikowych. Kopalnię założył w 1921 roku inż. Bohdan Łoziński, były dyrektor syberyjskiej kopalni azbestu.

Przy Małych Grotach przewodnik, którym był dyrektor Skansenu w Tomaszowie Mazowieckim Andrzej Kobalczyk mówił m.in. o zmianach koryta rzeki Pilicy, która niegdyś opływała Małe Groty a teraz płynie w dość dużym oddaleniu.

Rezerwat „Niebieskie Źródła” zawdzięcza swą nazwę  refleksom świetlnym, jakie dają wody wypływające ze źródeł krasowych pokrytych cienką warstwą wapienia.

Pulsujące źródła, czysta woda, lasy i bogaty świat zwierząt to elementy decydujące o atrakcyjności rezerwatu położonego w granicach administracyjnych Tomaszowa  Mazowieckiego. Andrzej Kobalczyk świetny gawędziarz opowiedział kilka legend związanych, jak to niegdyś mówiono z „modrymi wodami”. Na terenie Skansenu rozegrano konkurs „Co wiesz o Pilicy?”, w którym I  miejsce zdobyła Karolina Kupis ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, II miejsce Aleksandra Tracz z Gimnazjum w Żarnowie, a III Dominik Sitkowski ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Skansen Rzeki Pilicy.

W trakcie rajdu odbyło się też szereg konkurencji  i konkursu w którym uczestniczyły mamy będące na imprezie ze swoimi dziećmi. W formie zabawowej walczyły one o tytuł „Super mamy”, który w tym roku zdobyła Monika Brzozowicz mama Natalii uczennicy klasy II SP w Żarnowie. Czołowe miejsca zajęły Grażyna Pielużek z córką Marysią z Woli Krzysztoporskiej ( II miejsce), III Urszula Godziątkowska z córką Jadwigą z Żarnowa, IV Danuta Głowa z córką Justyną również z Żarnowa a V Beata Wieczorek z synem Natanelem z Woli Krzysztoporskiej. Nagrody i upominki ufundował Oddział PTTK w Żarnowie a konkurs zorganizowany został z okazji zbiżającego się Dnia Matki.

Prezes Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński wręczył legitymacje członkowską Aleksandrze Tracz oraz odznaki turystyki pieszej: Żanecie Madej, Karolinie Kupis i Jakubowi Nowakowskiemu. Wyróżniono także najmłodszych turystów z klas II, III i IV szkól podstawowych. Skansen podarował dużą ilość materiałów promujących Tomaszów i powiat tomaszowski, które będą miłą pamiątką dla uczestników, natomiast zakład cukierniczy „Mazurek” z Tomaszowa Mazowieckiego sponsorował słodkie bułeczki, były też napoje dla spragnionych turystów.

Wręczenie dyplomów, nagród i upominków poprzedziło zwiedzanie ciekawych ekspozycji muzealnych Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.