XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Żarnowie

Dodano: sobota, 25 marca 2017

23 marca 2017 roku odbył się XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którym honorowy patronat objęli: Starosta Opoczyński Józef Róg i Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał udziału w rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał dr Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów. Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test składający się z 50 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z testem zbudowanym z 70 pytań. Celem konkursu, organizowanego cyklicznie, jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego życia w każdej społeczności lokalnej.

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych klasyfikacja przedstawiała się następująco:  I miejsce – K inga Karbownik (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie), II miejsce – Kinga Witoń (I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie), III – Dominika Suchecka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie (172 pkt) przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy (143 pkt) oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie (131 pkt). W klasyfikacji indywidualnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych zwyciężył Jakub Wlazło (Prywatne Gimnazjum w Opocznie) przed Natalią Białek, III miejsce zajęła Aleksandra Madej, IV – Natalia Wrzosek (wszystkie trzy Gimnazjum w Wygnanowie). Klasyfikację drużynową wygrali uczniowie z Gimnazjum w Wygnanowie (119 pkt), II miejsce – Prywatne Gimnazjum w Opocznie (106 pkt), III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Opocznie (104 pkt).

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała puchar Przewodniczącej Rady Powiatu, a szkoła ponadgimnazjalna – puchar Starosty Powiatu Opoczyńskiego, które wręczyli: Marcin Baranowski – Wicestarosta Opoczyński, Maria Barbara  Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego, Anna Słoniewska – Skarbnik Powiatu, Grażyna Wielgus – Sekretarz Powiatu, Bogdan Kubiszewski – Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego w towarzystwie przedstawicieli samorządu Gminy Żarnów: Wojciecha Barana – Przewodniczącego Rady Gminy oraz Krzysztofa Smaka – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Bożena Kołtunowska – Dyrektor ZSZ w Żarnowie dla opiekunów uczniów biorących udział w konkursie wręczyła okolicznościowe podziękowania, jako wyraz uznania dla ich pracy, włożonej w odpowiednie przygotowanie do tego konkursu.

Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności, którego tematem przewodnim było zagadnienie: „Samorząd w Polsce – współczesne wyzwania”. Zgromadzona młodzież, w bardzo ciekawej debacie – z podziałem na stoliki panelowe, pytała m. in. o zagadnienia ustrojowe, o sposoby walki z bezrobociem, zasady wypłaty pieniędzy z programów stypendialnych, realizowane plany inwestycyjne, stan finansów powiatu oraz perspektywy rozwoju ziemi opoczyńskiej. Przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego udzielali wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez młodzież pytania. W forum samorządowym udział wzięli również: Ksiądz kanonik Jan Kruk, Rafał Skoczylas – Dyrektor biura Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Roberta Telusa, Michał Cegieła – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, Wiesław Kędziora – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Żarnów oraz Wiesław Sołtysiak – Kierownik praktycznej nauki zawodu w ZST w Mroczkowie Gościnnym.

Uroczystego podsumowania XII edycji konkursu samorządowego dokonali: Marcin Baranowski – Wicestarosta Opoczyński oraz Maria Barbara Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu. Bożena Kołtunowska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, zaprosiła wszystkich uczestników na następną edycję tego ciekawego przedsięwzięcia.

Impreza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i władz samorządowych. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, jako organizator przygotowuje się już do kolejnej edycji tego konkursu. Z każdym rokiem rywalizacja szkół, które biorą udział w tym przedsięwzięciu stoi na wyższym poziomie, co świadczy o rosnącym prestiżu tego konkursu. Jego uczestnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tej imprezy.

Tekst: Paweł Mamrot